Keuring elektrisch gereedschap, draagbaar klimmateriaal en valbeveiliging

 

 

KEURING ELEKTRISCH GEREEDSCHAP.

Veilig en ergonomisch werken begint met goedgekeurd gereedschap. Een deskundig advies is daarom goud waard. Wanneer uw machines volgens de wettelijke bepalingen zijn gecertificeerd (NEN 3140), is er voldaan aan de strengste normen van het ARBO-besluit. Zo voorkomt u blessures!

De NEN 3140 geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting. Een belangrijk onderdeel daaruit is dat elektrische gereedschappen veilig te gebruiken moeten zijn. De keuring van elektrisch gereedschap bij Kooning wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. De inspectie omvat twee onderdelen: een visuele keuring van het gereedschap en daarnaast een inspectie voor meting en beproeving. Als u uw gereedschappen periodiek laat keuren bij Kooning weet u zeker dat u met veilige apparaten werkt.

 

 

KEURING KLIMMATERIAAL

 

 

Naast het keuren van elektrische gereedschappen kunnen wij uw draagbare klimmateriaal - ladders en steigers - keuren en certificeren volgens NEN 2484. Naast de minimale eisen die voor alle ladders en trappen gelden, geeft de NEN 2484 aanvullende eisen voor bedrijven. Dit is natuurlijk niet voor niets. Volgens de Arbowet dient een werkgever een veilige werkomgeving te creëren, en veilig klimmateriaal is daarbij uiteraard een zeer belangrijk punt. 

De inspectie van draagbaar klimmateriaal omvat onder andere het controleren op slijtage en vervormingen, controle op de constructie eisen, de optreklijn, en de borginrichting. Uw goedgekeurde materialen worden met datum gemerkt en u krijgt een bewijs van goedkeuring. 

 

KEURING VALBEVEILIGING

 Persoonlijke valbeveiliging is een laatste middel om een val te voorkomen, daarom is het noodzakelijk dat de valbeveiliging minimaal één keer per jaar, of na een val,  geïnspecteerd wordt. Ook voor de keuring van valbeveiliging kunt u bij Kooning terecht. Wij keuren de valbeveiliging volgens NEN 360 (valbeschermers met lijnspanners),  NEN 361 (valharnassen) en NEN 365 (systemen voor valbeveiliging). 

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar de maximale levensduur, wordt de functionaliteit beoordeeld en wordt er gekeken naar de staat van bijvoorbeeld het  bandmateriaal.

 

Wij kunnen voor u de hele certificering verzorgen: van de eerste afspraak tot aan de verslaglegging, certificering en materieelbeheer.